Stanowisko Stowarzyszenia "KRASZCZADY" w sprawie planowanej budowy elektrowni wiatrowych

Stowarzyszenie na rzecz ochrony środowiska ziemi gorzkowskiej - "Kraszczady" stanowczo wyraża sprzeciw wobec planowanej budowie 33 elektrowni wiatrowych na terenie gminy Gorzków. Według mapy pokrycia przewidzianych lokalizacji 2-kilometrowy zasięg obejmie blisko 100% siedzib ludzkich, a wiele z nich będzie pod skumulowanym oddziaływaniem z wielu turbin i kierunków.

Nasza gmina jest piękna, żyjemy w spokoju. Nie chcemy doświadczyć tego, czego doświadczyli inni, mieszkając bardzo blisko farm wiatrowych.

Nie zgadzamy się na bliżej nieokreślony przychód do budżetu gminy kosztem naszego komfortu życia, zdrowia i utraty wartości naszych nieruchomości.

Nie zgadzamy się na degradację naszego miejsca do życia

Nie uznajemy demagogicznej argumentacji o konieczności budowy źródeł energii odnawialnej za wszelką cenę . Nie naszym kosztem!

Nie uznajemy zapewnień o bezpieczeństwie turbin. Nie polemizujemy z prezentowanymi "dowodami". Dla nas jedyną miarodajną opinią są relacje ludzi żyjących w pobliżu elektrowni wiatrowych zarówno w kraju jak i na świecie.

Nie przyjmujemy do wiadomości, że tak zlokalizowane elektrownie wiatrowe będą zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, bowiem naszym zdaniem, w Polsce przepisy prawa w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych są nieprecyzyjne i niewystarczające.

Nie poddajemy się dyktatowi kilkudziesięciu osób, które jak sądzą będą miały korzyści z wydzierżawienia gruntów pod turbiny wiatrowe. Ponadto uważamy, że te osoby postępują niemoralnie, bowiem ich decyzja dotyczy nie tylko ich samych, ale także stanowi zagrożenie dla sąsiadów i nie powinni takiej decyzji podejmować bez ich zgody.

Elektrownie wiatrowe, które mają powstać w naszej gminie nie generują wzrostu miejsc pracy, ani jakichkolwiek innych dla nas korzyści. Jedyną wymierną korzyścią ich budowy mogą być wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Nic nam nie wiadomo, aby przy podejmowaniu decyzji wszelkie straty zarówno środowiskowe jak i każdego obywatela gminy zostały policzone i rozważone. Nie musimy się na nie godzić. Decyzja o dopuszczeniu do ich budowy teoretycznie jest suwerenną decyzją władzy gminnej. Trzeba pamiętać, że z różnych powodów, które tutaj pominiemy istnieją silne nieformalne naciski na stawianie elektrowni wiatrowych z każdego szczebla od władz centralnych poprzez wojewódzkie i powiatowe. Nasze władze samorządowe mają stanowić emanację naszej woli i nie wolno im podejmować decyzji wbrew naszemu zdaniu. W razie potrzeby możemy im pomóc zdecydować przy pomocy referendum i nowych wyborów!

Obywatelki i Obywatele !

W Polsce istnieją silne i zamożne grupy nacisku forsujące budowę elektrowni wiatrowych. Grupy te posługują się zaawansowanymi technikami socjotechnicznymi aby nas przekonać o potrzebie i korzyściach wynikających z budowy turbin właśnie tu w naszym miejscu na świecie. Jeżeli uwierzycie w te zapewnienia i dopuścicie do powstania turbin to już nigdy tego nie cofniecie. Pozostanie nam zaakceptować życie pod wiatrakami albo odejść. Wiele lokalnych społeczności zostało już zmuszonych do akceptacji sąsiedztwa turbin wiatrowych. Wynikło to z ich początkowej niewiedzy, związanych z tym zabiegów socjotechnicznych, ewentualnie biernych postaw względem władzy gminnej. To, że właśnie wśród nas a nie na bezludziach, inwestorzy chcą lokalizować te inwestycje nie jest przypadkiem. Chcą lokalizować wszędzie tam, gdzie najtaniej pod względem ekonomicznym. Chcą lokalizować wiatraki wśród nas, bowiem to wśród nas są gotowe drogi i linie energetyczne, których nie trzeba budować od zera. Nasz dobrostan i majątek się w rachunku ekonomicznym jest pomijany. Jeżeli pozwolimy zbudować te elektrownie wśród nas to przyszłość tego naszego miejsca na Ziemi będzie zdeterminowana na dziesiątki lat.

W naszej gminie jesteśmy na etapie procedury administracyjnej zwanej zmianą studium kierunków i uwarunkowań rozwoju gminy Gorzków. Trzeba zdawać sobie sprawę, że przeforsowanie zmiany studium otworzy drogę do dalszej eskalacji przygotowań do budowy. Zmiany te zatwierdza Rada Gminy Gorzków. Uchwalenie przez radę gminy zmiany studium oznaczać będzie, że władza gminna nie liczy się z naszym głosem. Pytamy Szanownego Pana Wójta, Szanownych Radnych, czy jesteście gotowi wziąć na siebie pełną odpowiedzialność oraz żyć ze świadomością, że wiedząc o negatywnym oddziaływaniu turbin wiatrowych, swoją decyzją narażacie swoich najbliższych, sąsiadów, mieszkańców gminy na: utratę zdrowia, mienia, wstrzymanie rozwoju gminy i powolne jej wymieranie. Z naszej strony jako stowarzyszenie zapewniamy, że przebieg wszystkich głosowań rady gminy w sprawie budowy wiatraków będzie dobrze udokumentowany i odpowiedzialność obecnych samorządowców oczywiście tylko tych, którzy tu pozostaną się nie rozmyje.

Strona główna