banner_kraszczady

Kilka słów ... cd.

autor: Kraszczady

09.01.2014


 

Drodzy współmieszkańcy!

         Nasze stowarzyszenie w roku 2013 przebyło długą drogę pełniąc rolę informacyjną o zagrożeniach wynikających z posadowienia megaelektrowni wiatrowych na naszym terenie, zarówno w wymiarze osobistym dla każdego obywatela gminy jak i negatywnych skutkach dla całej społeczności.

Nie szczędziliśmy wysiłków i kontaktów z władzami gminy jak i indywidualnych rozmów z obywatelami gminy. Korzystaliśmy w miarę możliwości i okazji z sołeckich zebrań, z okazjonalnych środków przekazu włączając w to radio i telewizję i przede wszystkim z medium jakim jest Internet. Trzeba pamiętać, że w naszym społeczeństwie lokalnym rola Internetu, chociaż rośnie, nie jest jeszcze dominująca. Prezentowaliśmy nasz punkt widzenia korzystając z obcych portali i forów internetowych, zdając sobie sprawę z ograniczonego zasięgu naszej, wtedy nowo powstałej strony informacyjnej stowarzyszenia.

Polityka informacyjna głównych mediów i sterowanie nią przez określone siły polityczne i lobbystów wiatrakowych stale wypaczają nasz przekaz w tym obszarze. Poświęcimy temu zjawisku nieco uwagi w naszych tekstach zamieszczanych na stronie.

        Języczkiem u wagi, który powoduje skierowanie się ku własnemu środkowi przekazu jest zniknięcie lokalnego portalu informacyjnego, na którego forum pt. „Walka z wiatrakami” przez ostatni niespełna rok była prowadzona bezkompromisowa dyskusja na temat zagrożeń wynikających z idei posadowienia elektrowni wiatrowych na naszym obszarze do życia. Zasięg odbioru tej dyskusji w naszej ocenie był dość rozległy.

Nie zaprzepaścimy owoców tej dyskusji wraz z zamknięciem wspomnianego forum i jego zniknięciem z wirtualnej przestrzeni. Powtórzymy tezy zawarte w tamtej dyskusji w naszych tekstach. Niektórzy zachowują swoje forumowe nicki, tak że łatwo będzie odbiorcy zidentyfikować autora i poznać kontynuację jego wypowiedzi.

Zatem bądźcie z nami. „Walka z wiatrakami” trwa!

 

Nasza stronka ma już roczek!

 

Kilka słów po przerwie

 

Noworoczne życzenie

 

Strona główna